Sidebar

เมนูหลัก

19
พฤ, ก.ค.

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน