Sidebar

เมนูหลัก

20
, ก.ค.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ ๒) การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำมีงบประมาณ ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ ๒)