Sidebar

เมนูหลัก

25
, ม.ค.

นางสุธิรา เหลืองทองคำประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. พร้อมสมาชิกแม่บ้าน ร่วมกิจกรรม ในงานวันคล้ายวันสถาปนา รร.กบ.ทบ. ครบรอบปีที่ 60 ณ รร.กบ.ทบ เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 60

นางสุธิรา เหลืองทองคำประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. พร้อมสมาชิกแม่บ้าน ร่วมกิจกรรม ในงานวันคล้ายวันสถาปนา รร.กบ.ทบ. ครบรอบปีที่ 60 ณ รร.กบ.ทบ. หลังจากนั้นสมาชิกแม่บ้านฯได้ร่วมกันอวยพรปีใหม่ จก.กบ.ทบ.และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ที่สถานตากอากาศบางปู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค. 60