Sidebar

เมนูหลัก

25
, ม.ค.

นางสุธิรา เหลืองทองคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก และสมาชิก ร่วมให้บริการอาหารว่าง และน้ำดื่ม ณ เต๊นท์สมาคมแม่บ้านทหารบก บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 59

นางสุธิรา เหลืองทองคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก และสมาชิก ร่วมให้บริการอาหารว่าง และน้ำดื่ม ณ เต๊นท์สมาคมแม่บ้านทหารบก บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 59 โดยคณะแม่บ้านฯได้ร่วมกับกำลังพล กบ.ทบ. จัดทำขนมเค้กกล้วยหอม จำนวน 600 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน