Sidebar

เมนูหลัก

22
, ก.ย.

การประชุมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรจาก กห.สหรัฐ ครั้งที่ 1/60 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ต.ค. 59 ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. 1 โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.เป็นประธาน