Sidebar

เมนูหลัก

21
, ก.พ.

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 59 โดยมี จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน