Sidebar

เมนูหลัก

24
, พ.ค.

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 59 โดยมี จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน