Sidebar

เมนูหลัก

21
, ก.พ.

คณะทำงานสารสนเทศ กบ.ทบ. รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และ ตรวจสอบสถานภาพ สป. ของ ทบ. ในพื้นที่ มทบ.46 ค่ายอิงคยุทธบริการ และ ร.152 ค่ายสิรินธร จว.ป.น. เมื่อวันที่ 8-9 ส.ค. 59