Sidebar

เมนูหลัก

25
, ม.ค.

ผอ.กสล.สกบ.กบ.ทบ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการกำกับดูแล และการซ่อมบำรุง ถ.หลัก OPLOT และยานเกราะล้อยาง BTR ของ ร.2 รอ., ร.2 พัน.1 รอ., ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ., พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ., และ ร.21 พัน.1 รอ., ในห้วงวันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค.59

เยี่ยมคำนับ รอง ผบ.พล.ร.2 รอ.

ตรวจสภาพ ถ.OPLOT ของ ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

ถ.หลัก OPLOT ภายในโรงจอด

ตรวจสภาพยานเกราะล้อยาง BTR ของ ร.2 พัน.1 รอ.

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ดูการชาร์จแบตเตอรี่ของยานเกราะล้อยาง BTR

ยานเกราะล้อยาง BTR ภายในโรงจอดรถของหน่วย

คณะฯ ตรวจสภาพยานเกราะล้อยาง BTR ที่รอการตรวจรับ และส่งมอบงวดล่าสุด