Sidebar

เมนูหลัก

22
, ก.ย.

การประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 59