Sidebar

เมนูหลัก

22
, ก.พ.

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุม กบ.ทบ.(2) โดยมี รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุม กบ.ทบ.(2) โดยมี รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน