Sidebar

เมนูหลัก

09
พฤ, เม.ย.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 การปรับปรุงรายชื่ออัตราสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก ระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ค. 2559 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1) เป็นประธาน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 การปรับปรุงรายชื่ออัตราสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก ระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ค. 2559

ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1) เป็นประธาน