Sidebar

เมนูหลัก

09
พฤ, เม.ย.

ประชุมการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 58

ประชุมการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบกที่มีอากาศยานในครอบครอง ณ กสท.สบพ.กบ.ทบ. เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 58

ประชมหนวยบน 8026

 

ประชมหนวยบน 921

 

ประชมหนวยบน 3638

 

ประชมหนวยบน 5605

 

ประชมหนวยบน 8711

 

ประชมหนวยบน 9076