Sidebar

เมนูหลัก

06
, ก.ค.

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ จก.กบ.ทบ.

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ จก.กบ.ทบ.ระหว่าง พล.อ.สมชาย ยังพิทักษ์ กับ พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๕๘ ณ รร.กบ.ทบ.

B-s1

B-s2

B-s2

B-s2

B-s2

B-s2

B-s2

B-s2

B-s2

B-s2

B-s2

B-s2