Sidebar

เมนูหลัก

09
พฤ, เม.ย.

การฝึกอบรมการเบิก-จ่าย สป.2 และ 4 ผ่านระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 58

การฝึกอบรมการเบิก-จ่าย สป.2 และ 4 ผ่านระบบสารสนเทศ ทบ. สายงานส่งกำลังบำรุง ให้กับ พล.ร.6 ณ ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กสท.สบพ.กบ.ทบ.เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 58

1

2

 

3

 

4

5

 

7

8