Sidebar

เมนูหลัก

13
พฤ, ส.ค.

พิธีเปิดการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย. 58

พิธีเปิดการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย. 58 ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี โดยมี รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธาน

1

2

3

4

1

2

3

4