Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.63 ผอ.สบพ.กบ.ทบ. และ ผอ.สสน.กบ.ทบ. ให้การต้อนรับ จก.กบ.ทหาร มาตรวจเยี่ยมหน่วย เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี งป.64