Sidebar

เมนูหลัก

05
, ก.ค.

คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตร กจบ. รุ่นที่ 62 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ กบ.ทบ. ณ บก.ทบ. เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 62 โดยมี พล.ต. ภูวนารถ ชมพูบุตร รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน