Sidebar

เมนูหลัก

26
, ก.ย.

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.62 พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. ได้เป็นประธานในการมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีที่พิการทุพพลภาพ ณ ห้องรับรอง กบ.ทบ. 2