Sidebar

เมนูหลัก

06
, ก.ค.

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 จก.กบ.ทบ. ได้เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล โดยผลการแข่งขัน กบ.ทบ. ชนะเลิศอันดับ1 กพ.ทบ. รองชนะเลิศอันดับ 1 ยก.ทบ. รองชนะเลิศอันดับ 2