Sidebar

เมนูหลัก

27
พฤ, ก.พ.

เมื่อ 18 มี.ค. 62 ผอ.สบพ.กบ.ทบ. และคณะทำงานตรวจเยี่ยม และร่วมหารือแนวทางดำเนินการ พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง กรณีการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สนามทำลาย สป.5 เสื่อมสภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการ สป.5 รูปแบบใหม่ของ ทบ. ในพื้นที่ ทภ.3