Sidebar

เมนูหลัก

25
, ม.ค.

เมื่อวันที่ 13- 14 ธ.ค. 61 พ.อ.วินชัย จันทมาศ ผอ.กคง.กบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะ ตรวจสอบความต้องการของหน่วยใช้ในพื้นที่ ทภ.2 (มทบ.22)