Sidebar

เมนูหลัก

20
, ก.ย.

เมื่อ 27 พ.ย. 61 จก.กบ.ทบ. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารที่พักแฟลตสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก ส่วนกลาง ของกรมสวัสดิการทหารบก แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต โดยมี พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี