Sidebar

เมนูหลัก

26
, ก.ย.

เมื่อ 27 พ.ย. 61 พ.อ. คำรณ แย้มประเสริฐ รอง ผอ.สสน.กบ.ทบ. เป็นผู้แทน จก.กบ.ทบ. ในการเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ในสายงานที่ดิน ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จว.พ.บ.