Sidebar

เมนูหลัก

09
พฤ, เม.ย.

รอง เสธ.ทบ.(4) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงยุทโธปกรณ์ของ ทบ. ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61