Sidebar

เมนูหลัก

25
, ม.ค.

จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูงรุ่นที่ 61 ณ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 61