สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREVV630200002327 ก.พ. 63 (09:00)
27 ก.พ. 63 (11:00)
ห้องประชุม กบ.ทบ.1
ประชุมติดตามการเร่งรัดผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน) ของ ทบ. งบประมาณ 2563
แสดง
ยกเลิกREVV630200001527 ก.พ. 63 (09:30)
27 ก.พ. 63 (11:00)
ห้องประชุม กบ.ทบ.1
ประชุมติดตามการเร่งรัดผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน) ของ ทบ. งบประมาณ 2563
แสดง
อนุมัติREVV630200003227 ก.พ. 63 (13:30)
27 ก.พ. 63 (17:00)
ห้องประชุม กบ.ทบ.1
ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการปี63
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ