สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREVV621100000412 พ.ย. 62 (09:30)
12 พ.ย. 62 (12:00)
ห้องประชุม กบ.ทบ.1
ประชุมโครงการขั้นต้น ปี 65 - 67
แสดง
อนุมัติREVV621100000312 พ.ย. 62 (13:30)
12 พ.ย. 62 (17:00)
ห้องประชุม กบ.ทบ.1
ประชุมพิจารณาการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ