ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤศจิกายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
มีรายการจอง
 
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
มีรายการจอง
 
12
มีรายการจอง
 
13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15 16
17 18 19
มีรายการจอง
 
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ31/10/2562 เวลา 10:25:18
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   01 พ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมและตรวจเครื่องแต่งกายนายทหารประทวน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กบ.ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ31/10/2562 เวลา 07:40:23
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ย. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 พ.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.หญิง ขวัญชนกฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม นขต.สกบ.กบ.ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ29/10/2562 เวลา 14:15:50
วันที่ใช้ห้อง 11 พ.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   11 พ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.อุษา พิบูลย์นำชัย   สำหรับหน่วย กชบ.สกบ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมโครงการซ่อมบำรุง สาย สพ.ทบ. และ สาย ส. เทคโนโลยีสูง
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ06/11/2562 เวลา 17:19:23
วันที่ใช้ห้อง 12 พ.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   12 พ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.หญิงนิภาภร วุ่นสน   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมโครงการขั้นต้น ปี 65 - 67
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ06/11/2562 เวลา 16:52:46
วันที่ใช้ห้อง 12 พ.ย. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   12 พ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ส.ท. หญิงกมลวรรณ ประดับแก้ว   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ07/11/2562 เวลา 09:16:27
วันที่ใช้ห้อง 13 พ.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   13 พ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.ท.หญิง สุธาทิพย์ ขวัญมุข   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมติดตามความคืบหน้าพิธีถวายสัตย์ฯ และวันกองทัพไทย
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ01/11/2562 เวลา 12:40:46
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 พ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.ท.หญิง สุธาทิพย์ ขวัญมุข   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง (กจบ.) เข้ารับฟังการบรรยายสรุปของ กบ.ทบ. และ ฝกบ.ศปก.ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ29/10/2562 เวลา 14:16:00
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ย. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   14 พ.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.อุษา พิบูลย์นำชัย   สำหรับหน่วย กชบ.สกบ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม โครงการบูรณาการอากาศยานของ ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ07/11/2562 เวลา 10:03:30
วันที่ใช้ห้อง 19 พ.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   19 พ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม คปษ.ทบ. (สง.ปษ.ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 9 รายการ