ปฏิทินการใช้ห้อง

เมษายน 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6
วันจักรี
7 8 9 10
มีรายการจอง
 
11
12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16
มีรายการจอง
 
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ07/04/2563 เวลา 15:34:27
วันที่ใช้ห้อง 10 เม.ย. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   10 เม.ย. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ส.ท. หญิงกมลวรรณ ประดับแก้ว   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ประจำปี 63
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 16 เม.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   16 เม.ย. 63 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.ธรรมศักดิ์ พรหมประสิทธิ์   สำหรับหน่วย กจห.สกบ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อ สป.จำหน่าย
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ