ปฏิทินการใช้ห้อง

ธันวาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
มีรายการจอง
 
4
มีรายการจอง
 
5
วันพ่อ
6 7
8 9 10
วันรัฐธรรมนูญ
11 12 13
มีรายการจอง
 
14
15 16 17 18 19
มีรายการจอง
 
20 21
22 23 24
มีรายการจอง
 
25
มีรายการจอง
 
26 27 28
29 30 31
วันสิ้นปี
       

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ18/11/2562 เวลา 13:26:00
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.ศิรัชัย พ่วงสุด   สำหรับหน่วย กกจ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมแนวทางการศึกษา ฝอ.4
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ25/11/2562 เวลา 15:22:07
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 62 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ ส.ท. หญิงกมลวรรณ ประดับแก้ว   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมการส่งกำลังบำรุง ให้กับ กรม ทพ. (ฝกบ.ศปก.ทบ.)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 10:00:14
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.อ. อดิศักด์ฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเพื่อแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานเลี้ยงเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ 2563
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ04/12/2562 เวลา 16:48:10
วันที่ใช้ห้อง 13 ธ.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   13 ธ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.ท.หญิง สกุลรัตน์ เจริญสุข   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเตรียมความพร้อม กฝร.63 การฝึกร่วม
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 16:26:12
วันที่ใช้ห้อง 19 ธ.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.ภาสพงศ์ ภวภูตานนท์ฯ   สำหรับหน่วย กอส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการโครงการนำร่องในการพัฒนาผลิตภันฑ์ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อนำไปสู่การผลิต
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ26/11/2562 เวลา 09:46:38
วันที่ใช้ห้อง 24 ธ.ค. 62 เวลา 10:30   ถึงวันที่   24 ธ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม คปษ.ทบ. ประจำเดือน ธ.ค. 62 (สง.ปษ.ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ04/12/2562 เวลา 16:18:07
วันที่ใช้ห้อง 25 ธ.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   25 ธ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.ท.หญิงดนิตา หม่อมกระโทก   สำหรับหน่วย กสล.สกบ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม สป.3 ค้างจ่ายปี 62
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 16:26:48
วันที่ใช้ห้อง 25 ธ.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.หญิง พิศนภา เมืองนา   สำหรับหน่วย กสท.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การประชุมกำหนดแนางทางระบบสารสนเทศ ทบ. สายงานส่งกำลังบำรุง
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 8 รายการ