ปฏิทินการใช้ห้อง

เมษายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3
มีรายการจอง
 
4
มีรายการจอง
 
5 6
วันจักรี
7 8 9
มีรายการจอง
 
10
มีรายการจอง
 
11 12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16 17 18
มีรายการจอง
 
19
มีรายการจอง
 
20
21 22 23
มีรายการจอง
 
24
มีรายการจอง
 
25
มีรายการจอง
 
26 27
28 29
มีรายการจอง
 
30
มีรายการจอง
 
       

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ21/03/2562 เวลา 10:44:56
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 เม.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ณัชพล โควาบุญพิทักษ์   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางและขั้นตอนสำคัญ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรชั้นนายพันผสมเหล่าของหน่วยส่วนส่งกำลังบำรุง/การช่วยรบ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ27/03/2562 เวลา 12:01:21
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   02 เม.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.ณัชพล โควาบุญพิทักษ์   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การประชุมเสริมสร้างหน่วย พล.ร.11
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ01/04/2562 เวลา 13:55:28
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ ร.ท.หญิง นันทนัชฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การบรรยายเรื่อง "ออกกำลังกายอย่างไร ไม่ทำร้ายสุขภาพ"
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ29/03/2562 เวลา 14:55:32
วันที่ใช้ห้อง 03 เม.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท. หญิงกมลวรรณ ประดับแก้ว   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ตรวจสอบผลการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ29/03/2562 เวลา 10:17:03
วันที่ใช้ห้อง 03 เม.ย. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 เม.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.ณัชพล โควาบุญพิทักษ์   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานรองรับการจัดประชุมในกรอบ ทบ. กลุ่มประเทศภาคพื้น อินโด - แปซิฟิก
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ27/03/2562 เวลา 15:30:24
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   04 เม.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.ต.หญิงดนิตา หม่อมกระโทก   สำหรับหน่วย กสล.สกบ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม สป.3 ค้างจ่ายปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ01/04/2562 เวลา 13:53:36
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ ร.ท.หญิง นันทนัชฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การบรรยายเรื่อง "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภัยเงียบที่ สามารถป้องกันได้"
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ04/04/2562 เวลา 10:51:32
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   09 เม.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.กันตณัฐ อินทร์ศรี   สำหรับหน่วย กอร.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ติดตามความคืบหน้าของหน่วยต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ09/04/2562 เวลา 11:04:48
วันที่ใช้ห้อง 10 เม.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   10 เม.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.ต.หญิงดนิตา หม่อมกระโทก   สำหรับหน่วย กสล.สกบ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมหารือและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติมาตรการ รปภ. และการป้องกันเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ บก.ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ17/04/2562 เวลา 07:19:21
วันที่ใช้ห้อง 18 เม.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   18 เม.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.เธียรวิชญ์ หอมจันทร์   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ กห.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 16 รายการ