23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช


เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า "วันปิยมหาราช" วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คือ การเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้


แสดงรายละเอียด

โครงการปั่นเพื่อพ่อ (Bike for Dad)


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558


แสดงรายละเอียด

อุทยานราชภักดิ์


เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง "พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม" พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์" ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์


แสดงรายละเอียด

การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี


กำหนดการจัดการยิงปีนทางยุทธวิธี ทบ.กลุมประเทศอาเซียน (AARM : Asean Armies Rifle Meet) ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๘ พ.ย.๕๘ ณ ศูนย์การทหารราบ จว.ประจวบคีรีขันธ์


แสดงรายละเอียด

ข่าวประกาศ

ตรวจเยี่ยมหน่วย กส.ทบ.

การตรวจเยี่ยมและให้นโยบายหน่วย กส.ทบ.โดยมี ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๘

การตรวจเยี่ยมหน่วย สพ.ทบ.

ผช.ผบ.ทบ.(๑) เดินทางตรวจเยี่ยม สพ.ทบ. เมื่อ ๑๐ พ.ย. ๕๘

การประชุมกรมฝ่ายยุทธบริการ

การประชุมกรมฝ่ายยุทธบริการ (วาระปกติ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ.(๑) โดยมี ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุม เมื่อ ๔ พ.ย.๕๘

ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง

จก.กบ.ทบ.และคณะได้ตรวจความพร้อมด้านส่งกำลังบำรุง ของ กอ.AARM ณ สวนสนประดิพัทธ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ จก.กบ.ทบ.

ระหว่าง พล.อ.สมชาย ยังพิทักษ์ กับ พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๕๘ ณ รร.กบ.ทบ.

จก.กบ.ทบ.และคณะฯ ร่วมลงนามถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาหทัยสมาคม พระบรมหาราชวัง เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 58

ข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ประชุมแนวทางการดำเนินงาน ก. พ.ร.

ประชุมแนวทางการดำเนินงาน ก. พ.ร.ของ กบ. ทบ. และเตรียมการรับตรวจ หมวด 6 ของ ทบ.โดยมี รอง ผบ. รร. กบ. ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๑๙ พ. ย.๕๘

คัดเลือกแบบ ถ. ณ สาธารณรัฐรัสเซีย

จก.กบ.ทบ.พร้อมคณะเดินทางเพื่อคัดเลือกแบบ ถ. ณ สาธารณรัฐรัสเซีย เมื่อ ๑๖ พ. ย.๕๘

การอบรมการใช้โปรแกรมระบบส่งกำลัง สป.๕

การอบรมการใช้โปรแกรมระบบส่งกำลัง สป.๕ ตามโครงการ e-Army ให้กับหน่วยในพื้นที่ ทภ.๓ โดยมี ผอ.กสท.สบพ.กบ.ทบ.เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ ๑๖ - ๑๘ พ.ย.๕๘

ข่าวทั้งหมด

รวมลิงก์

19 พฤศจิกายน

ประชุมแนวทางการดำเนินงาน ก. พ.ร.

ประชุมแนวทางการดำเนินงาน ก. พ.ร.ของ กบ. ทบ. และเตรียมการรับตรวจ หมวด 6 ของ ทบ.โดยมี รอง ผบ. รร. กบ. ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๑๙ พ. ย.๕๘

19 พฤศจิกายน

คัดเลือกแบบ ถ. ณ สาธารณรัฐรัสเซีย

จก.กบ.ทบ.พร้อมคณะเดินทางเพื่อคัดเลือกแบบ ถ. ณ สาธารณรัฐรัสเซีย เมื่อ ๑๖ พ. ย.๕๘

19 พฤศจิกายน

ตรวจเยี่ยมหน่วย กส.ทบ.

การตรวจเยี่ยมและให้นโยบายหน่วย กส.ทบ.โดยมี ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๘

18 พฤศจิกายน

การอบรมการใช้โปรแกรมระบบส่งกำลัง สป.๕

การอบรมการใช้โปรแกรมระบบส่งกำลัง สป.๕ ตามโครงการ e-Army ให้กับหน่วยในพื้นที่ ทภ.๓ โดยมี ผอ.กสท.สบพ.กบ.ทบ.เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ ๑๖ - ๑๘ พ.ย.๕๘

18 พฤศจิกายน

การประชุมและติดตามระบบงาน e-Budget

การประชุมและติดตามระบบงาน e-Budget ให้กับหน่วย ยย.ทบ., สพ.ทบ.,สส. และ ทภ. ณ ห้องฝึกอบรมสารสนเทศ กสท.สบพ.กบ.ทบ. โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.เป็นประธาน เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๘

17 พฤศจิกายน

การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ

การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ณ ห้องอบรม รร.กบ.ทบ. เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๘