23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช


เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า "วันปิยมหาราช" วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คือ การเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้


แสดงรายละเอียด

โครงการปั่นเพื่อพ่อ (Bike for Dad)


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558


แสดงรายละเอียด

อุทยานราชภักดิ์


เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง "พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม" พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์" ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์


แสดงรายละเอียด

การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี


กำหนดการจัดการยิงปีนทางยุทธวิธี ทบ.กลุมประเทศอาเซียน (AARM : Asean Armies Rifle Meet) ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๘ พ.ย.๕๘ ณ ศูนย์การทหารราบ จว.ประจวบคีรีขันธ์


แสดงรายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสอบ (รอบ ๒)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสอบ (รอบ ๒) ตำแหน่งพนักงานราชการ กบ.ทบ.

ตรวจเยี่ยมหน่วย กส.ทบ.

การตรวจเยี่ยมและให้นโยบายหน่วย กส.ทบ.โดยมี ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๘

การตรวจเยี่ยมหน่วย สพ.ทบ.

ผช.ผบ.ทบ.(๑) เดินทางตรวจเยี่ยม สพ.ทบ. เมื่อ ๑๐ พ.ย. ๕๘

ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสังเกตการณ์ การตรวจรับเครื่องบิน ฮท.17 จำนวน 2 ลำ

การสังเกตการณ์ การตรวจรับเครื่องบิน ฮท.17 จำนวน 2 ลำ ที่เข้ามาประจำการใหม่ใน ทบ.

ตรวจความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง

จก.กบ.ทบ.และคณะได้ตรวจความพร้อมด้านส่งกำลังบำรุง ของ กอ.AARM ณ สวนสนประดิพัทธ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ จก.กบ.ทบ.

ระหว่าง พล.อ.สมชาย ยังพิทักษ์ กับ พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๕๘ ณ รร.กบ.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมระบบโปรแกรมช่วยปฏิบัติงาน

การฝึกอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมช่วยปฏิบัติงาน และการใช้งาน Website ของหน่วยให้กับ นขต.กบ.ทบ. เมื่อ ๒๔ พ.ย.๕๘

การอบรมการใช้งานควบคุม สป.๕

การอบรมการใช้งานควบคุม สป.๕ ให้กับ ทภ.๒ และ นขต.ทภ.๒ โดยมี ผอ.กสท.สบพ.กบ.ทบ.เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ ๒๓ พ.ย.๕๘

ประชุมแนวทางการดำเนินงาน ก. พ.ร.

ประชุมแนวทางการดำเนินงาน ก. พ.ร.ของ กบ. ทบ. และเตรียมการรับตรวจ หมวด 6 ของ ทบ.โดยมี รอง ผบ. รร. กบ. ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๑๙ พ. ย.๕๘

ข่าวทั้งหมด

รวมลิงก์

26 พฤศจิกายน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสอบ (รอบ ๒)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสอบ (รอบ ๒) ตำแหน่งพนักงานราชการ กบ.ทบ.

26 พฤศจิกายน

การสังเกตการณ์ การตรวจรับเครื่องบิน ฮท.17 จำนวน 2 ลำ

การสังเกตการณ์ การตรวจรับเครื่องบิน ฮท.17 จำนวน 2 ลำ ที่เข้ามาประจำการใหม่ใน ทบ.

24 พฤศจิกายน

การฝึกอบรมระบบโปรแกรมช่วยปฏิบัติงาน

การฝึกอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมช่วยปฏิบัติงาน และการใช้งาน Website ของหน่วยให้กับ นขต.กบ.ทบ. เมื่อ ๒๔ พ.ย.๕๘

23 พฤศจิกายน

การอบรมการใช้งานควบคุม สป.๕

การอบรมการใช้งานควบคุม สป.๕ ให้กับ ทภ.๒ และ นขต.ทภ.๒ โดยมี ผอ.กสท.สบพ.กบ.ทบ.เป็นหัวหน้าคณะ เมื่อ ๒๓ พ.ย.๕๘

19 พฤศจิกายน

ประชุมแนวทางการดำเนินงาน ก. พ.ร.

ประชุมแนวทางการดำเนินงาน ก. พ.ร.ของ กบ. ทบ. และเตรียมการรับตรวจ หมวด 6 ของ ทบ.โดยมี รอง ผบ. รร. กบ. ทบ. เป็นประธาน เมื่อ ๑๙ พ. ย.๕๘

19 พฤศจิกายน

คัดเลือกแบบ ถ. ณ สาธารณรัฐรัสเซีย

จก.กบ.ทบ.พร้อมคณะเดินทางเพื่อคัดเลือกแบบ ถ. ณ สาธารณรัฐรัสเซีย เมื่อ ๑๖ พ. ย.๕๘