Get Adobe Flash player
อุทยานราชภักดิ์
Tactical Drones
ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จะทรงนำคนไทยทั่วประเทศ และคนไทยในทั่วโลก ปั่นจักรยานอีกครั้งเพื่อในหลวง “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad ฉลองวันพ่อ 5 ธ.ค. พร้อมกัน 11 ธ.ค. 2558 เวลา 15.00 น. เพื้อเป็นการ รวมคนไทยทั่วโลก ที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหน แต่หัวใจก็มี พ่อหลวงองค์เดียวกัน

พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ จก.กบ.ทบ.

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ จก.กบ.ทบ.ระหว่าง พล.อ.สมชาย ยังพิทักษ์ กับ พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๕๘
ณ รร.กบ.ทบ.

B-s1

อ่านเพิ่มเติม: พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ จก.กบ.ทบ.

การบรรยายสรุปของ กบ.ทบ.และ ฝกบ.ศปก.ทบ.ให้กับ ผช.ผบ.ทบ.(๑)

การบรรยายสรุปของ กบ.ทบ.และ ฝกบ.ศปก.ทบ.ให้กับ ผช.ผบ.ทบ.(๑) ณ ห้องประชุม กบ.ทบ.(๑)

เมื่อ ๗  ต.ค.๕๘

1 7891

อ่านเพิ่มเติม: การบรรยายสรุปของ กบ.ทบ.และ ฝกบ.ศปก.ทบ.ให้กับ ผช.ผบ.ทบ.(๑)

การประชุมชี้แจงการทำงานระบบ SMART OFFICE

การประชุมชี้แจงการทำงานระบบ SMART OFFICE ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. (๑) โดยมี จก.กบ.ทบ.เป็นประธาน

ในการประชุม เมื่อ ๑ ต.ค.๕๘

Smart office 11058 7415

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมชี้แจงการทำงานระบบ SMART OFFICE

การประชุมชี้แจงการทำงานและแผนการอบรมระบบฐานข้อมูลสถานภาพ สป.5 (อัตรากระสุนมูลฐาน)

 

 

 การประชุมชี้แจงการทำงานและแผนการอบรมระบบฐานข้อมูลสถานภาพ สป.5 (อัตรากระสุนมูลฐาน)

ในวันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 58 โดยมี ผอ.กสท.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมชี้แจงการทำงานและแผนการอบรมระบบฐานข้อมูลสถานภาพ สป.5 (อัตรากระสุนมูลฐาน)

กจห.สกบ.กบ.ทบ. ได้จัดทำ Unit School เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสิ่งอุปกรณ์โดยวิธีพิเศษ, วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในอำนาจอนุมัติของ ผบ.ทบ.ขึ้นไป และการปฏิบัติต่อ สป.และซาก สป. ที่ได้รับการอนุมัติจำหน่ายออก

 

002

 

กจห.สกบ.กบ.ทบ. ได้จัดทำ Unit School เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสิ่งอุปกรณ์โดยวิธีพิเศษ, วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในอำนาจอนุมัติของ ผบ.ทบ.ขึ้นไป และการปฏิบัติต่อ สป.และซาก สป. ที่ได้รับการอนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีคุมแล้ว( ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนและขายโดยวิธีทอดตลาด)” โดยได้ดำเนินการสอนให้กับ นขต.กบ.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ก.ย.58 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม 2 กบ.ทบ. โดยมี ผอ.กจห.สกบ.กบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม: กจห.สกบ.กบ.ทบ. ได้จัดทำ Unit School เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสิ่งอุปกรณ์โดยวิธีพิเศษ,...