Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

 เมื่อ 15 มิ.ย. 64 เวลา 0909 กบ.ทบ. ได้จัดพิธีประดับยศกำลังพล กบ.ทบ.

ที่ได้รับยศสูงขึ้นโดยมี จก.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

ให้กับกำลังพล กบ.ทบ. ณ ห้องประชุม กบ.ทบ.