Sidebar

เมนูหลัก

26
, ก.ย.

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลราคากลาง

ข้อมูลราคากลาง

 

ราคากลาง เสื้อพลาสติกกันฝน

ราคากลาง เสื้อชูชีพ

ราคากลาง จ้างซ่อมปรับปรุงสนามหญ้าหน้า บก.ทบ.

ราคากลาง ซื้อ สป.สาย ขส.(ยางรถยนต์)

ราคากลาง จ้างผลิตผ้าห่มกันหนาว

ราคากลาง จัดซื้อ สป. สาย ส.

ราคากลาง เครื่องตัดหญ้า

ราคากลาง จ้างจัดทำกระเป๋าเป้สะพายพร้อมตราสัญลักษณ์

ราคากลาง จัดซื้อยางรถยนต์ขนาดต่างๆ

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส.

ราคากลาง จัดซื้อ สป. สาย พธ.

ราคากลาง จัดซื้อ สป. สาย ส.

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. (วงเงิน 451,350.00 บาท) Download

ราคากลาง จ้างซ่อม สป. สาย พธ. (วงเงิน 445,601.50 บาท)  Download

ราคากลาง จัดซื้อ สป. สาย พธ. รายการภาชนะเลี้ยงดู (วงเงิน 174,048 บาท)  Download

ราคากลาง จ้างปรับปรุงสำนักงาน (วงเงิน 496,368) Download

ราคากลาง รายงานซื้อ สป.สาย พธ. (วงเงิน 423,921.06 บาท) Download

ราคากลาง รายงานซื้อ สป.สาย ส. (วงเงิน 487,518 บาท) Download

ราคากลาง รายงานซื้อ สป.สาย พธ. (วงเงิน 121,744.59 บาท) Download

ราคากลาง จัดซื้อ ยางรถยนต์ขนาดต่างๆ (วงเงิน 414,200 บาท) Download

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. (วงเงิน 451,350 บาท) Download

ราคากลาง รายงานซื้อ สป.สาย พธ. (วงเงิน 420,794.24 บาท) Download

ราคากลาง รายงานซื้อ สป.สาย ส. (วงเงิน 473,500 บาท) Download

ราคากลาง จัดซื้อ สป.สาย ขส. รายการยางรถยนต์ สาย ขส. (วงเงิน 260,360 บาท) Download

ราคากลาง รายงานซื้อ สป.สาย พธ. (วงเงิน 364,700 บาท) Download

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. (วงเงิน 109,850 บาท) Download

ราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องประชุม ฝกบ.ศปก.ทบ. (วงเงิน 147,200 บาท) Download

ราคากลาง จ้างปรับปรุงสำนักงาน  (วงเงิน 439,765 บาท) Download

ราคากลาง จ้างซ่อม สป. สาย ส.  (วงเงิน 498,643.54 บาท) Download

ราคากลาง จ้างผลิต สป. สาย พธ.  (วงเงิน 11,045,000 บาท) Download

ราคากลาง จ้างผลิต สป. สาย พธ.  (วงเงิน 4,500,000 บาท) Download

ราคากลาง จ้างผลิตกระเป๋าเป้สะพายหลัง (วงเงิน 14,000,000 บาท) Download

ราคากลาง จ้างผลิตกระเป๋าเป้สะพายหลัง (วงเงิน 14,200,000 บาท) Download

Skip to content