Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลราคากลาง

ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ สป.เครื่องเขียน ใช้งานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือคู่มือยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดสัมมนาทางการส่งกำลังบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าสถานที่จัดสัมมนาทางด้านส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินการตรวจรับ สป. ที่จัดหาวิธีรัฐต่อรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าสถานที่จัดสัมมนาทางการส่งกำลังบำรุงประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลราคากลาง

 ราคากลาง เสื้อพลาสติกกันฝน

ราคากลาง เสื้อชูชีพ

ราคากลาง จ้างซ่อมปรับปรุงสนามหญ้าหน้า บก.ทบ.

ราคากลาง ซื้อ สป.สาย ขส.(ยางรถยนต์)

ราคากลาง จ้างผลิตผ้าห่มกันหนาว

ราคากลาง จัดซื้อ สป. สาย ส.

ราคากลาง เครื่องตัดหญ้า

ราคากลาง จ้างจัดทำกระเป๋าเป้สะพายพร้อมตราสัญลักษณ์

ราคากลาง จัดซื้อยางรถยนต์ขนาดต่างๆ

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส.

ราคากลาง จัดซื้อ สป. สาย พธ.

ราคากลาง จัดซื้อ สป. สาย ส.

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. (วงเงิน 451,350.00 บาท) Download

ราคากลาง จ้างซ่อม สป. สาย พธ. (วงเงิน 445,601.50 บาท)  Download

ราคากลาง จัดซื้อ สป. สาย พธ. รายการภาชนะเลี้ยงดู (วงเงิน 174,048 บาท)  Download

ราคากลาง จ้างปรับปรุงสำนักงาน (วงเงิน 496,368) Download

ราคากลาง รายงานซื้อ สป.สาย พธ. (วงเงิน 423,921.06 บาท) Download

ราคากลาง รายงานซื้อ สป.สาย ส. (วงเงิน 487,518 บาท) Download

ราคากลาง รายงานซื้อ สป.สาย พธ. (วงเงิน 121,744.59 บาท) Download

ราคากลาง จัดซื้อ ยางรถยนต์ขนาดต่างๆ (วงเงิน 414,200 บาท) Download

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. (วงเงิน 451,350 บาท) Download

ราคากลาง รายงานซื้อ สป.สาย พธ. (วงเงิน 420,794.24 บาท) Download

ราคากลาง รายงานซื้อ สป.สาย ส. (วงเงิน 473,500 บาท) Download

ราคากลาง จัดซื้อ สป.สาย ขส. รายการยางรถยนต์ สาย ขส. (วงเงิน 260,360 บาท) Download

ราคากลาง รายงานซื้อ สป.สาย พธ. (วงเงิน 364,700 บาท) Download

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. (วงเงิน 109,850 บาท) Download

ราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องประชุม ฝกบ.ศปก.ทบ. (วงเงิน 147,200 บาท) Download

ราคากลาง จ้างปรับปรุงสำนักงาน  (วงเงิน 439,765 บาท) Download

ราคากลาง จ้างซ่อม สป. สาย ส.  (วงเงิน 498,643.54 บาท) Download

ราคากลาง จ้างผลิต สป. สาย พธ.  (วงเงิน 11,045,000 บาท) Download

ราคากลาง จ้างผลิต สป. สาย พธ.  (วงเงิน 4,500,000 บาท) Download

ราคากลาง จ้างผลิตกระเป๋าเป้สะพายหลัง (วงเงิน 14,000,000 บาท) Download

ราคากลาง จ้างผลิตกระเป๋าเป้สะพายหลัง (วงเงิน 14,200,000 บาท) Download

Skip to content