Sidebar

เมนูหลัก

18
, มี.ค.
ประกาศ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน (เพศชาย) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อ่านรายละเอียดได้ที่หัวข้อข่าว

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลราคากลาง

ข้อมูลราคากลาง

 

ราคากลาง เสื้อพลาสติกกันฝน

ราคากลาง เสื้อชูชีพ

ราคากลาง จ้างซ่อมปรับปรุงสนามหญ้าหน้า บก.ทบ.

ราคากลาง ซื้อ สป.สาย ขส.(ยางรถยนต์)

ราคากลาง จ้างผลิตผ้าห่มกันหนาว

ราคากลาง จัดซื้อ สป. สาย ส.

ราคากลาง เครื่องตัดหญ้า

ราคากลาง จ้างจัดทำกระเป๋าเป้สะพายพร้อมตราสัญลักษณ์

ราคากลาง จัดซื้อยางรถยนต์ขนาดต่างๆ

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส.

ราคากลาง จัดซื้อ สป. สาย พธ.

ราคากลาง จัดซื้อ สป. สาย ส.

ราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. (วงเงิน 451,350.00 บาท) Download

ราคากลาง จ้างซ่อม สป. สาย พธ. (วงเงิน 445,601.50 บาท)  Download