Sidebar

เมนูหลัก

27
พฤ, ก.พ.

รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน 1

รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน 1

พ.อ. ชาครีย์  ภัทรพงศ์กุล

รอง ผอ.สสน.กบ.ทบ.

 

{tab ประวัติรับราชการ}

พ.อ. ชาครีย์ ภัทรพงศ์กุล

{tab การศึกษาก่อนรับราชการ}

{tab การศึกษาหลังรับราชการ}

{tab การดำรงตำแหน่ง}

 

{/tabs}