พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ส.ค. 2557 ณ ห้อง 221 บก.ทบ.

1

 

พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ส.ค. 2557 ณ ห้อง 221 บก.ทบ.

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...