ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย พธ.ทบ.

ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย พธ.ทบ.เมื่อ ๑๔ ต.ค.๕๗

7439

อ่านเพิ่มเติม: ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย พธ.ทบ.